Cechy charakterystyczne regulatora przepływu wody deszczowej

Wśród elementów instalacji sanitarnych służących do podczyszczania wód opadowych, wiele z nich służy do usprawniania pracy całego systemu. Zastosowanie regulatorów przepływu wód deszczowych ma zapobiec przeciążaniu hydraulicznemu części systemu kanalizacyjnego, zanim spłyną one do ścieków.

Charakterystyka regulatorów przepływu wody deszczowej

regulatory przepływu wody deszczowejAby wyrównać przepływ i nie dopuścić do przeciążenia hydraulicznego stosowane są regulatory przepływu wody deszczowej, które mogą korzystnie wpłynąć na pracę zabudowanych urządzeń kanalizacyjnych. Dzięki nim, separatory do zbierania tłuszczy, substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych czy skrobi mogą działać bezawaryjnie. Kiedy sieć komunalna nie jest w stanie poradzić sobie z dużymi ilościami wody, regulatory mogą okazać się niezbędne. Są to urządzenia wykonane z polietylenu wysokiej gęstości, dzięki czemu są odporne na agresywne warunki środowiska. Dodatkowo nie korodują, co jest bardzo ważne przy urządzeniach pracujących z wodą. Nie wymagają dodatkowych powłok ani prac konserwacyjnych. Raz zamontowany regulator może pracować nad spowalnianiem przepływu wody przez długi czas, zabezpieczając przy tym pracę innych urządzeń. Regulatory mogą mieć różne kształty, dzięki czemu dopasowują się do różnego rodzaju miejsc i warunków montażu. Są jednym z najprostszych w obsłudze elementów sieci kanalizacyjnej, który w wielu sytuacjach może okazać się niezbędny.

Wiele z urządzeń obecnych w systemie podczyszczania wód opadowych wymaga regulacji ich przepływu, ponieważ mogą doświadczyć przeciążeń hydraulicznych. Zastosowanie regulatorów przepływu wód deszczowych, może pomóc, kiedy wymagane jest unormowanie nurtu wody, aby inne urządzenia mogły pracować przy normalnych dla nich parametrach.