Korzystamy z czyszczenia suchym lodem

Nowoczesna technologia czyszczenia suchym lodem polega na wyrzuceniu z urządzenia, przy pomocy sprzężonego powietrza, granulatu suchego lodu na powierzchnię poddawaną czyszczeniu. Granulat ten, po zderzeniu z powierzchnią schładza się, co powoduje, że warstwa zanieczyszczeń staje się krucha, łamliwa oraz osłabia się jej połączenie z czyszczoną powierzchnią. W efekcie warstwa zanieczyszczenia oddziela się od podłoża i jest usuwana strumieniem granulatu. Czy rzeczywiście metoda ta jest skuteczna?

Skuteczność czyszczenia suchym lodem

kompleksowe czyszczenie suchym lodem warszawaUznaje się, że proces czyszczenia suchym lodem jest precyzyjnym procesem. Osoba pełniąca funkcję operatora oczyszcza wszystkie kolejne miejsca, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie tego procesu na styku różnych materiałów, bez ich uszkodzenia. Tyczy się to na przykład połączenia gumy z metalem, gdzie wyczyszczenie metalu nie powoduje uszkodzeń gumy. Istotne jest,  że proces ten jest wykonywany na sucho, dzięki czemu możliwe jest jego wykonywanie w miejscach znajdujących się pod napięciem. Jeśli zainteresowało nas kompleksowe czyszczenie suchym lodem warszawa jest odpowiednim miastem do skorzystania z usługi. Technologia ta znajduje zastosowanie we wszystkich tych miejscach, w których metody konwencjonalne nie dają oczekiwanych rezultatów, a także kiedy ich zastosowanie nie jest możliwe. Jest szczególnie polecana tam, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia albo naruszenia powierzchni czyszczonej, na przykład tyczy się to aluminiowych elementów. Stosowanie tej metody nie powoduje uszkodzeń, a także powstawania w materiale czyszczonym jakichkolwiek zagłębień. Z tego powodu może być wykorzystywana również w takich sytuacjach, kiedy standardowe metody czyszczenia zawodzą, a także mogą powodować uszkodzenia.

Na uzyskiwanie w pełni skutecznych efektów sczyszczenia suchym lodem wpływ mają trzy czynniki, takie jak energia kinetyczna z jaką granulat uderza o czyszczoną powierzchnię, różnica temperatur między podłożem i zanieczyszczeniami, a także szybkość procesu sublimacji i usuwania zanieczyszczenia poprzez podmuch powietrza. Dodatkowo zastosowanie metody czyszczenia suchym lodem nie powoduje także powstawania odpadów, ponieważ po oczyszczeniu suchy lód zaczyna sublimować bezpośrednio do atmosfery.