Po co kalibrować mierniki?

 

Od profesjonalnych urządzeń pomiarowych, które wykorzystywane są w przemyśle, wymaga się przede wszystkim jak największej dokładności. W tym celu, każde tego tpyu urządzenie musi być odpowiednio kalibrowane. Pozwala to również na porównanie różnych urządzeń pomiarowych, a  raczej uzyskiwanych dzięki nim wyników pomiarów.

Jak wzorcowane są mierniki?

profesjonalne wzorcowanie mierników elektrycznychUrządzenia pomiarowe są bardzo ważne dla przemysłu, gdyż w pewnych sytuacjach, umożliwiają bezpieczne wykonywanie czynności produkcyjnych, czy tez na przykład remontów. Aby jednak tak było każde tego typu urządzenie, musi przejść procedurę kalibracji. Jej celem będzie nie tylko zwiększenie dokładności tych urządzeń ale przede wszystkim umożliwienie porównywania wyników pomiarów pochodzących od różnych mierników. Właśnie w tym celu wykonuje się profesjonalne wzorcowanie mierników elektrycznych. Jest to procedura kalibracji, której głównym celem jest wprowadzenie w pamięć elektronicznych mierników wzorca miar. Sa to różne wartości, do których dany miernik będzie się zawsze odnosił podczas ustalania wyników pomiarów. Dzięki temu, niezależnie od różnic w jednostkach, wyniki pomiarów zawsze będą zgodne z rzeczywistością, mimo ze będą pochodziły od różnych urządzeń. Należy jednak pamiętać o tym,  że bardzo ważne jest, by do wzorcownia podchodziły jedynie te urządzenia, które są wystarczająco dokładne, to znaczy margines błędu pomiarowego jest w nich możliwe jak najmniejszy. Dlatego właśnie wzorcowanie jest wykonywane zawsze w profesjonalnym laboratorium, aby na wyniki badan nie miały wpływu żadne czynniki zewnętrzne. Dodatkowo warto także pamiętać o tym, że niektóre urządzenia w czasie takich testów zostają odrzucane, gdyż nie są na tyle dokładne, aby możliwe było ich używanie w zastosowaniach profesjonalnych. Jakie urządzenia mogą być poddawane wzorcowaniu? Mogą to być na przykład urządzenia, służące do monitorowania pracy instalacji produkcyjnych, czy tez te wykorzystywane podczas prac budowlanych, czy też remontowych. W przypadku każdego z nich najważniejszym parametrem jest dokładność.

Od profesjonalnych urządzeń pomiarowych zależy to, jak sprawnie będzie wyglądała realizacja procesów produkcyjnych. Dlatego też te właśnie urządzenia, bardzo często sa poddawane procedurze kalibracji. Dzięki temu można oszacować czy ich dokładność jest wystarczająco wysoka.