Po co stosowane są transformatory ochronne?

Podzespoły, z których zbudowany jest każde nowe urządzenie elektroniczne, są dzisiaj bardzo czułe. Nie chodzi tutaj o ich wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, ale o czułość na wszelkie wahania zasilającej je energii. W związku z tym konieczne jest wykorzystanie systemów, które w odpowiedni sposób wyrównają wszystkie parametry i będą je utrzymywać w stałej wartości przez długi czas.

Ochronne transformatory od producenta

transformatory ochronneRolę takiego zabezpieczenia mogą pełnić transformatory ochronne. Czym są te urządzenia? Przede wszystkim charakteryzują się tym, że zmieniają one parametry prądu elektrycznego. Załóżmy, że do układu dostarczana jest energia 230 V, czyli taka, jaka znajduje się w standardowym gniazdku. Urządzenie potrzebuje jedynie 24 V żeby działać poprawnie i bezpiecznie. Zbyt duże napięcie spowoduje przepalenie się obwodów, a w konsekwencji ich trwałe uszkodzenie. Aby tego uniknąć w danym urządzeniu elektronicznym montuje się właśnie transformator ochronny. Jego zadaniem jest zamiana napięcia z 230 V na 24 V. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz wykonanie uzwojeń. Po przepływie prądu po odpowiednio wykonanym zwoju jego parametry ulegają zmianie, a tym samym są odpowiednio dopasowane do danego systemu.

W niektórych urządzeniach oprócz transformatorów montowane są bezpieczniki. Ich zadaniem jest odcięcie dopływu prądu w sytuacji awaryjnej. System ten jest popularnie wykorzystywany, ponieważ zabezpiecza większość komponentów przed uszkodzeniem. W razie nagłych skoków napięcia awarii ulegną tylko niektóre podzespoły, których wymiana nie jest zbyt droga. Właśnie przy pomocy transformatorów inżynierowie uzyskują bardzo czułe urządzenia elektroniczne, które popularnie stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu.