Przetwarzanie, przechowywanie i transport skażonych odpadów

Zanieczyszczone odpady mogą być w wielu przypadkach przetwarzane tak, aby były nieszkodliwe lub przynajmniej mniej szkodliwe dla środowiska. Jest to zazwyczaj preferowana opcja, ponieważ długoterminowe przechowywanie odpadów niesie ze sobą cały szereg nowych problemów, z którymi trzeba się uporać. 

Jak transportować odpady?

różne odpady - system bdoCzęsto odpady muszą być przetransportowane ze źródła do zakładu przetwarzania. Jeśli odpady są niebezpieczne, jak to często bywa, należy nimi zagospodarować w sposób zgodny z prawem i zgodnie z wieloma przepisami regulującymi takie odpady. Firmy, które produkują rocznie ponad 500 kilogramów lub 500 litrów skażonych odpadów, które są również niebezpieczne, muszą zarejestrować się w Agencji Ochrony Środowiska w Wielkiej Brytanii. Rejestracja jest łatwa. Można to zrobić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypełnić odpowiedni formularz papierowy i przesłać pocztą. Rejestracja jest płatna. Przemieszczanie lub transportowanie skażonych odpadów wymaga listu przewozowego. Identyfikuje różne odpady – system bdo staje się środkiem śledzenia ich ruchu. Zarejestrowany przewoźnik odpadów musi być wykorzystany do przemieszczania lub transportu skażonych odpadów do odpowiedniego zakładu przetwarzania, który musi również posiadać odpowiednie zezwolenie na postępowanie z skażonymi odpadami. Przetwarzanie skażonych odpadów zależy od rodzaju odpadów. Niektóre odpady można oczyszczać za pomocą systemu uzdatniania wody. Światło ultrafioletowe i tlenek tytanu mogą być wykorzystywane do rozkładania substancji stwarzających potencjalne zagrożenie. W ten sposób z powodzeniem można poddać obróbce poliaromatyczne, pestycydy i złożone substancje organiczne. Odstojniki z pochylonymi płytami mogą być używane do oddzielania zawieszonych zanieczyszczonych materiałów od cieczy. System wykorzystuje efekt grawitacji do oddzielania cięższych olejów i szlamu od wody, wtłaczając zanieczyszczoną wodę w górę pochyłej płyty. 

Ten system jest powszechnie stosowany tam, gdzie konieczne jest usunięcie zawieszonych ciał stałych. W ten sposób można osiągnąć wydajność usuwania do jednej części na milion. Odstojniki z pochylonymi płytami mogą być używane z różnymi rodzajami filtrów, aby uzyskać imponujące odkażanie płynów.