Przykładowe instalacje OZE na terenie Jaworzna

Na rynku obserwowane jest coraz większe zainteresowanie rozproszonymi źródłami energii. Jest to podyktowane rosnącymi cenami zakupów poszczególnych mediów na przestrzeni ostatnich lat. Nie bez znaczenia jest również postępująca degradacja środowiska naturalnego. Jest ona wynikiem działalności człowieka, a przede wszystkim emisji zbyt dużej ilości dwutlenku węgla do atmosfery.

Ekologiczny sposób na pozyskanie energii cieplnej

ekologiczne pompy ciepła - jaworznoŻeby ograniczyć ten negatywny trend konieczna jest transformacja energetyczna. Kluczem jest wymiana kotłów centralnego ogrzewania na inne rozwiązania, które pozwolą wytworzyć potrzebną ilość ciepła. Na rynku dostępne są już technologie wchodzące w skład odnawialnych źródeł energii. Można tutaj wymienić chociażby ekologiczne pompy ciepła – jaworzno jest miastem na terenie którego montowanych jest wiele instalacji bazujących na takich urządzeniach. Pompy ciepła pozwalają pozyskać energię, która następnie jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania wody użytkowej. Warto wspomnieć, że na rynku dostępna duża liczba modeli, z których poszczególne działają w trochę inny sposób. Przykładem mogą być chociażby rodzaje źródeł górnego i dolnego. Bardzo popularne są obecnie instalacje woda-powietrze, powietrze-woda oraz powietrze powietrze. Kolejnym podział obejmuje pompy z kolektorami poziomymi lub sondami pionowymi. Następna charakterystyka dotyczy sposobu pracy układu. Na rynku są dostępne między innymi jednostki typu split czy monoblok. W tych pierwszych cały układ jest podzielony na kilka mniejszych bloków, a w drugim praktycznie wszystko znajduje się w jednej obudowie. Jedynym elementem, który jest montowany wewnątrz budynku jest zbiornik buforowy.

Warto wspomnieć, że obecnie oprócz wyżej wspomnianych jednostek, w obiektach montowane są również inne źródła wytwórcze. Przykładem mogą być chociażby panele fotowoltaiczne, które generują energię elektryczną. Układy wykorzystujące kilka źródeł są nazywane hybrydowymi. Są one coraz częściej montowane zarówno w budynkach prywatnych jak i również firmowych. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest sposób ogrzewania budynku oraz wytwarzania wody użytkowej. Najlepszym możliwym rozwiązaniem jest montaż nowoczesnych urządzeń, które pozwalają ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery.