Rodzaje urządzeń suwnicowych

Do realizacji zadań produkcyjnych, magazynowych i przeładunkowych niezbędne są wyspecjalizowane urządzenia transportujące. W zależności od specyfiki działalności można obecnie dobrać najlepsze rozwiązanie z bardzo bogatej oferty producentów. W wielu przypadkach wymagane są urządzenia do przenoszenia ładunków ciężkich, dużych i nieregularnych kształtach. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie któregoś rodzaju suwnicy.

Przegląd rodzajów i parametrów suwnic

suwnice dwudźwigaroweBardzo duża liczba przedsiębiorstw utrzymanie się na konkurencyjnym rynku zawdzięcza urządzeniom tworzącym sieć transportu wewnętrznego. Pozwalają one utrzymać tempo realizacji zadań na właściwym poziomie. Nowoczesne suwnice w wersji pomostowej, bramowej lub półbramowej wpisują się w krąg niezbędnych urządzeń. Budowa wszystkich rodzajów suwnic opiera się na tej samej idei, jednak występują różnice w ich budowie. Dotyczy to przede wszystkim sposobu umieszczania mostów nośnych suwnic. W przypadku suwnic pomostowych most suwnicy spoczywa na czołownicach poruszających się po torowisku umieszczonym na pewnej wysokości. Most suwnic bramowych jest umiejscowiony na stalowych kolumnach. Cała konstrukcja suwnicy bramowej przemieszcza się po torowisku umieszczonym na poziomie zero. W przypadku suwnic półbramowych występują dwa tory jazdy, jeden na poziomie zero, a drugi na pewnej wysokości. Wszystkie rodzaje suwnic łączy wspólna ważna cecha. Ich most może się składać z jednego dwóch lub większej liczby dźwigarów. Tam gdzie wymagany jest większy udźwig wymagane są suwnice dwudźwigarowe. Dźwigary buduje się z bardzo dobrej stali i uzyskują one przekrój owalny lub czworoboczny. Most suwnicy złożony z dźwigarów jest elementem, po którym porusza się wózek z cięgnikiem i zawiesiami. Wykonuje on ruchy prostopadłe do ruchu suwnic i jest odpowiedzialny za unoszenie ładunków. Możliwość łatwego sterowania wszystkimi elementami ruchomymi pozwala na bardzo precyzyjną manipulację ładunkami.

Każda suwnica posiada parametry bardzo starannie dobrane do potrzeb przedsiębiorstwa. Za każdym razem projekt wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Rodzaj i rozpiętość suwnicy oraz jej udźwig jest zawsze przedmiotem wspólnych ustaleń przedsiębiorcy i wykonawcy. Należy również dopasować prędkość przesuwu i sposób sterowania urządzeniem. Tylko przemyślany projekt osiągnie wymaganą funkcjonalność i przydatność.