Zagrożenie na nierozminowanym terenie

Polska to kraj, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu prowadził wzmożone działania wojenne. Z tego względu tereny, na których kiedyś mieściły się poligony bądź tereny wojskowe szczególnie są narażone na obecność min i niewybuchów. Może się zdarzyć, że właściciel ziemi natknie się na taki przedmiot, dlatego tak ważna jest znajomość zasad postępowania w tej sytuacji. 

Właściwie postępowanie przy znalezieniu miny

rozminowanie terenuJeśli jesteśmy na swoim terenie, na przykład polu uprawnym i w pewnym momencie znajdziemy przedmiot, który przypomina pocisk i jest widocznie stary, to w pierwszej kolejności należy zachować spokój. Panika, uciekanie, bądź próby samodzielnego usunięcia go z naszego terenu są absolutnie zabronione i niebezpieczne. Naszym obowiązkiem jest zapamiętać bądź zaznaczyć miejsce, w którym znajduje się mina, oddalić się i zawiadomić policję, która jest zobowiązana do poinformowania wojskowych oddziałów saperskich. Wojsko powinno pojawić się w określonym miejscu w ciągu 24 godzin, ale samo rozminowanie terenu może trwać dużo dłużej. Wszystko jest zależne od tego, jak rozległy jest to teren, gdyż saperzy będą musieli sprawdzić całą okolicę w poszukiwaniu kolejnych śladów powojennych oraz usunąć bądź zlikwidować znalezione niewybuchy. Przypadkowe wypadki i wybuchy z udziałem min nie należą do częstych, ale nigdy nie wiadomo w jakim stanie jest zastany pocisk, dlatego zawsze należy zachować maksymalną ostrożność i niczego nie robić na własną rękę.

Oddziały saperskie mają za zadanie oczyszczać dawne tereny działań wojenny z niewybuchów. Pomimo, że tuż po wojnie przeprowadzone zostały działania związane z rozminowaniem całych terenów, to do dzisiaj mieszkańcy różnych miast i wsi w całym kraju zgłaszają obecność pozostałości broni na swoich działkach i polach.