Zastosowanie izolacji pionowej płyt fundamentowych

W naszych czasach wybór technologii dostępnych podczas budowania domów jest naprawdę szeroki. Będziemy mogli wybrać różne rozwiązania już od samego początku. Jednym z ciekawych i dosyć innowacyjnych sposobów na budowanie domu jest postawienie go na płycie fundamentowej, co zupełnie inaczej rozłoży wszystkie przeciążenia oraz pozwoli na inną pracę budynku.

Zalety stosowania izolowanych płyt fundamentowych

izolacja pionowa płyty fundamentowejTaką płytę fundamentową trzeba jednak izolować podobnie do tradycyjnych fundamentów. Nie można pominąć poziomej izolacji, która zabezpieczy go przed nasiąkaniem od spodu, ale bardzo ważna jest też izolacja pionowa. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed wodą z opadów gruntowych, która wsiąka w glebę i zbiera się tam, przedostając aż do warstwy wodonośnej. Jest ona ulokowana tuż nad warstwą nieprzepuszczalną, jednak takie skały mogą trafić się nawet w górnej warstwie gleby, tuż przy naszym domu, i wówczas będziemy musieli poradzić sobie z takim problemem. Dobrym sposobem będzie wówczas zastosowanie izolacji wodoodpornej, która jest najbardziej efektywna i zaleca się ją w przypadku, gdy na budynek mogą działać siły hydrostatyczne. Jeżeli interesuje nas profesjonalna izolacja pionowa płyty fundamentowej to do jej wykonania warto wybrać najlepszych specjalistów. Nie będą oni mogli jednak pracować bez odpowiednich materiałów, więc wybrane przez nas surowce też mają ogromne znaczenie.

Liczba domów, które nie mają dobrej izolacji fundamentów znacznie się zmniejsza. Dzieje się tak głównie z tej przyczyny, że przepisy prawne wymagają od budowlańców, aby nowe domy spełniały restrykcyjne i narzucone przez prawo normy, głównie takie, które dotyczą energooszczędności. Tak więc płyty fundamentowe dobrze zaizolowane spełniają wszystkie wymagania.